Yves Luyten | Senior Architect

Hoger Architectuurinstituut Henry van de Velde | Antwerpen | 1992-1999

University of Dundee | Graduate Architecture | Scotland | 1997-1998

WERKWIJZE

Het architectenbureau houdt zich bezig met actuele ontwerpopgaven. Elke opgave wordt analytisch benaderd. Analyse wordt ingezet om de veelheid aan condities en de tegenstrijdigheden van elke opgave helder in beeld te krijgen.

Getracht wordt met elk bouwwerk duidelijk stelling te nemen en zodanig maatwerk te leveren, dat de neutraliteit van de gemiddelde nieuwbouw overstegen wordt. Een sterk concept en ruimtelijkheid gaan daarbij hand in hand met een uitgekiende detaillering.

Gesprekken met opdrachtgevers leveren daarnaast elke keer weer verrassende inzichten op die het ontwerp verrijken

WERKPLEK

KLANTEN