In opdracht van de Watergroep heeft het buro een concept uitgewerkt voor de verbouwing van de gekende watertoren in Veldwezelt. Gezien de ligging in agrarisch gebied en aangezien de watertoren werd opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed, werd geopteerd om de watertoren te transformeren naar een ééngezinswoning.